Türkçe Bu proje İzmir’in tarihi konaklarını
kurtarmaya ve bunları gelecek nesillere aktarmaya adanmıştır.
English This project is dedicated to saving the historical mansions of Izmir and transferring them to future generations.